Điều lệ khi sử dụng Dịch vụ Ketnooi Video

Video Ketnooi là 1 website được thiết kế để đảm nhận vai trò của 1 cỗ máy tìm kiếm (Search Engine).

Với đặc thù một cỗ máy tìm kiếm, Video Ketnooi yêu cầu bạn chấp nhận Điều sau trước khi sử dụng:

Tôi đồng ý với các điều lệ Đúng Không